Beloningsbeleid

Beloningsbeleid Van Lanschot Chabot

Van Lanschot Chabot kent intern een beheerst beloningsbeleid. Dit beleid is er op gericht om ‘perverse prikkels’ te voorkomen. De medewerkers van Van Lanschot Chabot ontvangen hun beloning voor het grootste gedeelte in de vorm van een vast salaris.

Bij sommige functies is er sprake van een variabele beloning. De hoogte van deze beloning is gekoppeld aan een maximum percentage van het totale salaris. De variabele beloning is gekoppeld aan zowel kwantitatieve als kwalitatieve doelstellingen. Tevens bevat de individuele taakstelling kwalitatieve doelstellingen.

Het beloningsbeleid voor de directie en voor de onderneming als geheel wordt goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Jaarlijks vindt een controle van het beleid plaats door de Compliance Officer. Daarnaast worden de medewerkers beoordeeld op hun handelen. Deze beoordeling bepaalt de hoogte van het vaste salaris en de hoogte van de eventuele variabele beloning, voor zover mogelijk binnen de van toepassing zijnde salarisschalen.

Het beloningsbeleid voldoet aan de huidige wet- en regelgeving en de principes zoals opgesteld door DNB en AFM.

U bepaalt wanneer wij nodig zijn.

Contact via Whatsapp

Hoe werkt het?

Voeg het nummer 06 - 824 918 93 toe aan de contacten in uw adresboek. Bijvoorbeeld onder de naam 'AOV Whatsapp'.
Open WhatsApp en zoek 'AOV WhatsApp' bij uw contacten.

Bereikbaar via Whatsapp tussen 09:00u - 17:30u.