Veelgestelde vragen

Waarom heb ik een AOV nodig?

Als ondernemer bent u afhankelijk van uw inkomsten vanuit uw bedrijf. Raakt u als ondernemer arbeidsongeschikt, dan betekent dat vaak verlies van deze inkomsten. Tegelijkertijd blijven uw uitgaven identiek. U kunt dit inkomensverlies opvangen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Vanuit de verzekeraar ontvangt u dan niet alleen een uitkering, maar veelal ook intensieve en deskundige begeleiding om arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Wanneer ben ik arbeidsongeschikt en heb ik recht op een uitkering?

Of u arbeidsongeschikt bent hangt af van het gekozen arbeidscriterium ‘beroepsongeschiktheid’ of‘passende arbeid’.

  1. Beroepsarbeidsongeschiktheid: U bent arbeidsongeschikt als u voor ten minste 25% niet meer in staat bent om de werkzaamheden uit te voeren die bij uw verzekerde beroep horen. Daarbij wordt rekening gehouden met aanpassing van werkzaamheden, werkomstandigheden en taakverschuiving binnen het eigen bedrijf.
  2. Passende arbeid: Na een periode van arbeidsongeschiktheid (meestal vanaf het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid) kunt u kiezen voor beoordeling op basis van passende arbeid. Bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt dan gekeken naar de werkzaamheden die binnen uw krachten en bekwaamheden liggen.

Welke inkomensrisico’s loopt u bij arbeidsongeschiktheid?

Om inzicht te krijgen in uw inkomensrisico’s kunt u zich de volgende vragen stellen:

  • Hoelang kan ik zelf in mijn levensonderhoud voorzien, als ik geen inkomen heb?
  • Hoeveel inkomen heb ik en wat heeft mijn gezin per maand minimaal nodig?
  • Welke vormen van arbeidsongeschiktheid zou ik willen afdekken? (bijvoorbeeld alleen arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval of ook andere vormen van arbeidsongeschiktheid)
  • Is er een partner die ook werk heeft en/of mee kan gaan werken?
  • Wat zijn mijn maandelijkse vaste lasten, zowel zakelijk als privé?
  • Hoeveel spaargeld heb ik om financiële tegenslagen op te vangen?

Wat is er precies gedekt met een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Bij de meeste verzekeraars kunt u kiezen uit verschillende dekkingsvormen. Sommige verzekeraars hebben speciaal voor de starter een AOV en bieden hierbij starterskortingen.

Sommige AOV’s dekken alleen het risico van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval en/of ernstige ziekte. De meest uitgebreide varianten dekken bijna alle mogelijke oorzaken van arbeidsongeschiktheid: door ziekte en/of ongeval.

Ik heb in het verleden een ziekte, letsel en/of aandoening gehad. Maakt dat uit voor de acceptatie of de verzekering?

Als u in het verleden een ziekte of gezondheidsklachten heeft (gehad), moet u dit melden op de gezondheidsverklaring en bij uw medische intake/keuring. Dit zal worden meegenomen in de acceptatie door de verzekeraar. Welke gevolgen dit heeft voor uw AOV is afhankelijk van uw persoonlijk situatie.

Wat betaal ik voor een AOV?

Uw premie is onder andere afhankelijk van het verzekerde bedrag, de mate van dekking, de duur van het eigen risicotermijn etc. Vaak kunt u de betaalde premie voor AOV ook in mindering brengen van uw inkomen of bedrijfsresultaat. Ook voor nieuwe AOV- verzekerden of startende ondernemers hebben de meeste verzekeraars aanvangskorting. U leest het, het is een individuele keuze die de hoogte van de premie bepalen. Wij helpen u graag, snel en zorgvuldig via ons AOV platform.

Kan ik overstappen van mijn huidige verzekeraar naar een andere verzekeraar?

Heeft u een AOV bij een andere maatschappij, dan kunt u overstappen naar de AOV van een andere maatschappij. U zit wel vast aan de contracttermijn bij uw huidige verzekeraar. Wij helpen u hier graag bij. Uiteraard verzorgen wij de overstap vanuit de oude AOV en instap van de nieuwe AOV.

Is zelf sparen niet beter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Zelf geld reserveren kan een goed alternatief zijn. Ziekte en arbeidsongeschiktheid komen immers altijd onverwacht. Echter we zien in de praktijk vaak dat het spaargeld niet groot genoeg is om het inkomensverlies op te vangen. Wij helpen u graag om dit voor uw persoonlijke situatie inzichtelijk te maken.

Welk bedrag kan ik verzekeren?

Bij veel verzekeraars verzekert u uw inkomen tot een maximum van 80% van uw gemiddelde jaarinkomen (van de laatste 3 jaar). Er is wel een maximum aan het bedrag dat u kan verzekeren, dat is 2 miljoen euro.

Welke tussentijdse veranderingen moet ik melden?

Veranderingen in uw beroepssituatie en privésituatie kunt u melden bij uw AOV adviseur. Denk hierbij aan: verhuizing, bedrijfsbeëindiging en veranderingen van beroep, werkzaamheden en/of inkomen. Daarnaast dient u een eventuele arbeidsongeschiktheid te melden nadat u bij een arts bent geweest. Uiteraard onderhouden wij contact met u, op zeer regelmatige basis lopen wij uw persoonlijke en zakelijke situatie door, om te kijken of dit invloed heeft op uw AOV.

Hoe lang krijg ik een AOV uitkering?

De meeste verzekeraars geven aan dat u maximaal een uitkering krijgt tot de einddatum van de verzekering. Er zijn ook verzekeraars die kortere uitkeringsperiodes aanbieden, zoals bijvoorbeeld 5 jaar per claim. Dit scheelt aanzienlijk in de premie. Dit betekent dat u bij bepaalde ziektes/aandoeningen niet tot einde looptijd een uitkering ontvangt, maar wel tijd heeft om na te denken hoe u alles kunt gaan regelen zonder in financiële problemen te komen. Voor startende ondernemers kan dit een goed alternatief zijn.

Krijg ik een uitkering tijdens mijn zwangerschap?

Een aantal verzekeraars geeft u een uitkering bij de meest uitgebreide dekkingen, bij de meeste verzekeraars ontvangt u gedurende 16 weken een uitkering, met een looptijd van maximaal 4 weken voor de bevalling tot 12 weken na de bevalling. Deze dekking gaat echter pas vaak na 2 of 3 jaar na aanvang van de verzekering in. Een goed advies is hier daarom van belang.

Heb ik als zelfstandig ondernemer recht op een uitkering?

Nee. Sinds de afschaffing van de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen) in 2004 is er van overheidswege voor zelfstandigen niets meer geregeld bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ondernemers mogen zelf bepalen of zij de inkomensrisico’s al dan niet willen afdekken. U kunt geld opzij zetten of een arbeidsongeschiktheidsverzekering overwegen bij een private verzekeraar of het UWV. Kiest u hier niet voor, dan kunt u bij arbeidsongeschiktheid alleen terug vallen op de bijstand.

Wilt u graag persoonlijk advies? onze online adviseurs staan voor u klaar.

Persoonlijk én digitaal

Direct contact met uw persoonlijke adviseur

In 3 stappen. Binnen één week.

Snel, helder advies

Onafhankelijk advies

Wij zoeken naar uw ideale verzekeraar

U bepaalt wanneer wij nodig zijn.

Contact via Whatsapp

Hoe werkt het?

Voeg het nummer 06 - 824 918 93 toe aan de contacten in uw adresboek. Bijvoorbeeld onder de naam 'AOV Whatsapp'.
Open WhatsApp en zoek 'AOV WhatsApp' bij uw contacten.

Bereikbaar via Whatsapp tussen 09:00u - 17:30u.