Geen verplichte AOV voor zzp'ers

Het hangt al een tijd in de lucht of er voor zelfstandigen al dan niet een verplichte AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) of een experiment hiermee komt. Tijdens de bekendmaking van de miljoenennota tijdens Prinsjesdag werd hierover niets bekendgemaakt. Ook in het regeerakkoord is hierover niets geregeld.

Wens

Vanuit diverse overheden, politiek en verschillende belangenorganisaties uit men al langere tijd de wens om inkomensrisico bij arbeidsongeschiktheid te regelen voor ondernemers. Of om hiermee te experimenteren. Onderzoeken tonen aan dat veel ondernemers zich niet tegen arbeidsongeschikt verzekeren en daardoor inkomensrisico’s lopen.Risico’s waar de maatschappij voor opdraait als het misgaat.

Andere redenen die worden aangevoerd is dat ondernemers hun fiscale tegemoetkoming kunnen benutten om zich te verzekeren. Daarnaast zouden zzp’ers goedkoper kunnen werken door zich niet te verzekeren, en en daarmee oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt veroorzaken. Een verplichte AOV zou voor ondernemers goedkoper kunnen worden.

Waz

Tot medio 2004 was er een verplichte AOV in de vorm van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz). Deze verzekering was verplicht. Na een jaar ziek zijn hadden ondernemers recht op een uitkering. Deze variant kende hoge premies en was daardoor voor veel ondernemers te duur. Ook vond men het verplichte karakter in strijd met de vrijheid van ondernemerschap. Door te weinig draagvlak onder ondernemers is de Waz mede daarom afgeschaft. De gedachte was dat een ondernemer het zelf moest weten of hij zich wilde verzekeren en tot welke bedragen.

Geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioenopbouw

Het gerucht dat er een verplichte verzekering komt, al dan niet gekoppeld aan het ontvangen van de fiscale ondernemersfaciliteiten of andere voorwaarden, bleef rondzingen na Prinsjesdag.

In het regeerakkoord is hierover niets geregeld. Het nieuwe kabinet gaat er dus niet mee aan de slag. Vooralsnog blijft de situatie bij het oude. Wat niet wil zeggen dat het van de politieke radar af is. Dit geldt ook voor de geruchten en plannen voor een verplichte pensioenopbouw voor alle zzp’ers.

 

Bron: Kamer van Koophandel

Wilt u graag persoonlijk advies? onze online adviseurs staan voor u klaar.

Persoonlijk én digitaal

Direct contact met uw persoonlijke adviseur

In 3 stappen. Binnen één week.

Snel, helder advies

Onafhankelijk advies

Wij zoeken naar uw ideale verzekeraar

U bepaalt wanneer wij nodig zijn.

Contact via Whatsapp

Hoe werkt het?

Voeg het nummer 06 - 824 918 93 toe aan de contacten in uw adresboek. Bijvoorbeeld onder de naam 'AOV Whatsapp'.
Open WhatsApp en zoek 'AOV WhatsApp' bij uw contacten.

Bereikbaar via Whatsapp tussen 09:00u - 17:30u.